Pršilo komprimiranega plina POW AIR

za čiščenje in odstranjevanje prahu

  • POW AIR

Področje uporabe:

hitro odstrani površinsko umazanijo kot je prah iz predmetov, orodja in naprav

idealno za finomehanične in optične naprave kot so kamere, leče, tipkovnice idr.

ni primerno za napajalnike

Uporaba:

pri pršenju držimo posodo ves čas navpično

ne obračamo za 180° in pršimo - pri takem načinu pršenja nastane zamrzovalni učinek, ki ohladi popršeno površino na -30 °C

v pršilki ostaja optimalen pritisk, če intervalno sprožamo pršilno glavo

Napotek:

gorljiv komprimirani plin

pred uporabo je treba ugasniti in iz napajanja izključiti vse naprave (hladilnike, klimatske naprave, osvetlitev ...) tudi avtomatska stikala in senzorje.Treba je preprečiti nastajanje statične elektrike. Po uporabi je treba prostor prezračiti - pred tem ne vklapljajte eektričnih naprav.

Naziv

Pregled izdelkov

Noben izdelek ni najden